Lösemi Nedir?

Kan damarlarımızda dolaşan kan hücrelerini üreten organımız olan kemik iliğinde büyük bir üretim faaliyeti yer almaktadır. Kemik iliğindeki bu faaliyet öncü hücrelerden sürekli bir farklılaşma ve uzmanlaşma sağlayarak değişik tür ve görevlerde hücreler üretip bunları kan dolaşımımıza vermektir. Gerek öncü gerekse farklılaşmanın herhangi bir aşamasındaki hücre DNA sında mutasyonlar sonucu bu hücrelerin kanserleri ortaya çıkmaktadır. Yani kan hücrelerinin kanserlerine lösemi denilmektedir. Daha uzun seyirli ve yayılımı yılları bulan lösemilere kronik lösemiler denirken kısacık bir sürede ani olarak ortaya çıkan ve çok hızlı yayılım gösteren türlere de akut lösemiler denmektedir. Bunlar da kendi içinde pekçok türe ayrılmakta ve her türün değişik tipleri olabilmektedir. Hızlı gelişen akut lösemilerde belirtiler günler haftalar içinde hızla gelişirken, yavaş gelişen kronik lösemilerde belirtiler uzun yıllar boyu gelişen giderek artan sinsi bir seyir göstermektedir.

Lösemi Belirtileri Nelerdir?

İştahsızlık halsizlik, solukluk, zayııflama, bacaklarda veya vücutta morluk ve kırmızı noktalar,  burun ve diş etlerinde kanamalar, başağrısı, görme bozukluğu, boyunda şişlikler, muayenede karaciğer dalak büyümesi, lenf bezlerinde büyümeler tespit edilir.

Lösemide Teşhis:

Periferik kan yayması değerlendirmesi, kan tahlilleri, kemik iliği incelemesi ve immünofenotipik, genetik testlerle kesin tanısı konur.

Lösemi Tedavisi:

Çağımızda yaşanan ilerlemeler, lösemi tedavilerinin çok daha başarılı yürümesini ve iyi sonuçların artmasını sağlamıştır. Çoğu çocukluk çağı lösemilerinde % 80 ve üzeri iyileşme umudu mevcutken, erişkinlerde de % 60-80 arası iyileşme oranları sağlanmıştır. Lösemi tedavisi için kemoterapi, bazen radyoterapi ve intratekal tedaviler gerekmektedir.

Bu tedaviler ve hastalığın kendisinin doğurduğu bağışıklık sistemindeki zayıflama sonucu ortaya çıkan ciddi mikrobiyal enfeksiyonların ise geniş spektrumlu antibiyotiklerle tedavisi, ayrıca kan ve trombosit takviyeleri gerekmektedir. Uzun süre hastanede yatarak tedavi gerektiğinden ciddi psikolojik desteğin hem aile hem sağlık personeli hem de uzman psikologlar tarafından sağlanması büyük önem taşımaktadır. Tedavi boyunca ve tedaviden uzun aylar sonra dahi hijyenik koşullara büyük önem vermeye devam etmek gerekmektedir. Bazı tür ve özelliğe sahip lösemilerde primer ve güçlendirici tedaviler sonrası kök hücre nakli ile devam etmek gerekirken, bazı türlerde sadece primer tedaviler yeterli olmaktadır.