Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın Amaçları

 1. Kanserle savaşta toplumu bilinçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek.
 2. Evrensel kanser savaşına katkıda bulunmak ve çağdaş düzeye ulaşmak  için eğitici kurs ve seminerler düzenlemek.
 3. Devlet-vakıf işbirliği oluşturarak hizmeti toplumun ayağına götürecek bir anlayış içinde olmak.
 4. Geleceğin teminatı olan gençliğe ulaşarak kanserojen ve bağımlılık yapıcı maddelere karşı savaş başlatmak.
 5. Vazgeçilmezliği olan erken tanı merkezini oluşturarak kanserde erken tanıya yönelik çalışmalar yapmak.
 6. Kanser ile savaşta en yeni yöntem ve teknolojileri sunabilmenin olanaklarını araştırmak.
 7. Hastalıkla savaşan hastalara rehberlik hizmeti vermek.
 8. Çocukluk yaş grubunda en sık görülen lösemi ve lenfomanın tedavi edilebilir hastalıklar olduğu gerçeğinden hareket ederek, sağlıklı olan tüm çocuklarımıza ve ailelerine erken tanının önemini anlatarak preventif onkoloji hizmeti sunmak.
 9. İlik nakli aşamasına gelmiş lösemi hastalarına, zaman geçirilmeden  uyumlu iliğin en erken zamanda bulunması, onları yaşatabilme mücadelesinde  temel şarttır. Bu nedenle, çağdaş yöntemlerle, dünyada ilik bulunmasında kabul görmüş yöntem olan dünya  ilik havuzunda (Bone Marrow Donors Worldwide) yer alabilecek nitelikte, bir veri bankası oluşturmak.
 10. Kuzey Kıbrıs’ta kanserle savaşa yönelik amaçlar için bilgi ve mali kaynaklara yurtiçi ve yurt dışı faaliyetlerle ulaşmak.
 11. Belirli aralıklar ile dallarında isim yapmış kişiler ve kurumlar ile işbirliği yapılarak KKTC sınırları içerinde ulusal veya uluslararası toplantılara veya kongrelere ev sahipliği yapmak.
 12. Ülke içinde, çevresel kanserojenlerden, toksik maddelerden korunmada yardımcı olmak, önlemler alınmasına katkıda bulunmak ve uluslararası destek sağlamanın yollarını araştırmak.
 13. Vakıf tarafından yapılacak hizmetlerde, gerekli görülen hallerde bilime uygunluğu açısından danışmalık hizmeti alınabilecek bilimsel kurul oluşturmak.

Kanserle Savaşta Dört Ana Hedef:

 1. Ülkemiz epidemiyolojik haritasının oluşması ve kanser kayıt sisteminin kurulması
 2. Kansere yönelik erken tanı ve tarama merkezlerinin kurulması
 3. Toplumun kanser konusunda  sürekli eğitilmesi
 4. Ülkemizde kansere yönelik tedavi  hizmetlerinin geliştirilmesi